VSDC Free Video Editor

VSDC Free Video Editor 6.4

Miễn phí
Phòng Không-linear video biên tập với bộ lọc Instagram như thế
Người dùng đánh giá
3.5  (151 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
6.4.7 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Flash-Integro LLC
Chỉnh sửa video của bạn bằng cách thêm bài hát âm thanh khác nhau, chèn hiệu ứng cả hình ảnh cũng như âm thanh, che các yếu tố và sử dụng kỹ thuật trộn. Tiết kiệm sáng tạo của bạn tại địa phương hoặc xuất chúng để phương tiện truyền thông xã hội.
VSDC là một đơn giản video sửa ứng dụng. Nó sẽ đến cùng với lớn số video hiệu ứng, sửa màu, và đối tượng cho sự thay đổi dung mạo đó có thể được áp dụng cho ảnh động và hình ảnh. Cô có thể tạo của riêng anh hiệu ứng bằng cách kết hợp người sẵn sàng ứng và lọc.
Thông tin được cập nhật vào: